Giới thiệu

Hội CTĐ Hà Bắc nay là Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang trước đây thuộc Sở Y tế do một cán bộ phụ trách. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội, ngày 1/10/1984 UBND tỉnh có quyết định chính thức thành lập Hội CTĐ tỉnh. Năm 1986 được tách ra khỏi Sở Y tế trở thành một tổ chức xã hội nhân đạo, có tư cách pháp nhân, là thành viên Mặt trận Tổ Quốc tỉnh, hoạt động theo tôn chỉ mục đích của Hội CTĐ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hệ thống tổ chức Hội có 4 cấp: TW, tỉnh, cấp huyện thành phố và xã .

Tin liên quan

Pages