Địa chỉ nhân đạo

I. DANH SÁCH HỖ TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA(NHÂN ĐẠO) TẠI TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

 

 

TT

 

Họ và tên chủ hộ                             gia đình nhận

hỗ trợ

 

Địa chỉ

 

 

Nội dung

hỗ trợ

 

Hội CTĐ tỉnh, vận động,

mức hỗ trợ

( đồng)

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Quyến

 

Thôn Thanh Long, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

2

Giáp Thị Hiển

thôn 5 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

3

Vũ Thị Thoa

Thôn Ngọc Lĩnh, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

4

Giáp Thị Minh

Thôn Han 2, xã An Lập, Huyện Sơn Động

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

5

Phạm Đăng Nhượng

Cây Vối, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

6

Thân Thị Thiệu

Thôn 19, Nam Lễ 3, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

7

Nguyễn Thị Hương

Vân Cẩm, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

8

Nguyễn Văn Hùng

Khu Trần Phú, TT Chũ, huyện Lục Ngạn

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

9

Vi Văn Thuật

Thôn Chấu, xã Tân Trung, huyện Tân Yên

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

10

Nguyễn Thị Hương

Tổ dân phố Tiền, Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang

Xây nhà

nhân đạo

10.000.000

 

11

Bàn Thị Tư

Thôn Đồng Vành 1, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam

Xây nhà

nhân đạo

20.000.000

 

12

Lê Văn Doãn

Tràng 1, Thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam

Xây nhà

nhân đạo

5.000.000

 

13

Nguyễn Thị Học

Thôn Đầng, xã Huyền Sơnn, huyện Lục Nam

Xây nhà

nhân đạo

5.000.000

Hội CTĐ huyện

Lục Nam

vận động

14

Nguyễn Thị Gấm

Thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế

Xây nhà

nhân đạo

20.000.000

Hội CTĐ huyện

Yên Thê

vận động

 

II. DANH SÁCH CÁC HỘ ĐƯỢC QUỸ THIỆN TÂM TÀI TRỢ  XÂY  NHÀ TÌNH THƯƠNG

TẠI TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

 

TT

Hộ gia đình

Hoàn cảnh

gia đình

Địa chỉ

Nội dung

hỗ trợ

Do Tỉnh Hội

 vận động,

 hỗ trợ

( đồng)

Huyện Hiệp Hòa

 

15

Nguyễn Văn Dẫu

Hộ nghèo, NNCDDC, vợ Cựu TNXP

Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện

Hiệp Hòa

Xây nhà tình thương

50.000.000

16

Nguyễn Hồng Đức

Hộ nghèo, CựuTNXP

Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa

Xây nhà tình thương

50.000.000

17

Trần Thị Bé (BS)

Hộ nghèo

Thôn Chầu, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa

Xây nhà tình thương

50.000.000

Huyện Lục Nam

 

18

Dương Văn Thỉnh

Hộ nghèo, Cựu Bộ đội Tr.Sơn

Nội Chùa, Yên Sơn, Lục Nam

Xây nhà tình thương

50.000.000

19

Trịnh Đình Chiến

Hộ nghèo,

Cựu Bộ đội Tr.Sơn

Mã Tẩy, Nghĩa Phương, Lục Nam

Xây nhà tình thương

50.000.000

20

Nguyễn Văn Cầm

Hộ nghèo,

Cựu Bộ đội Tr.Sơn

Đồng Công, Vũ Xá, Lục Nam

Xây nhà tình thương

50.000.000

21

Nguyễn Thị Dung

Hộ nghèo, CựuTNXP

Vườn Mít, Đồi Ngô, Lục Nam

Xây nhà tình thương

50.000.000

22

Nguyễn Thị Hào (BS), (Chồng Nguyễn Văn Thục)

Hộ nghèo,

Thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý, huyện

 Lục Nam

Xây nhà tình thương

50.000.000

23

Nguyễn Xuân Kình (BS)

Hộ nghèo, Cựu Bộ đội Tr.Sơn

Thôn Vàng, xã Khám Lạp, huyện Lục Nam

Xây nhà tình thương

50.000.000

Huyện Tân Yên

 

24

Nguyễn Thị Kết

Hộ nghèo

Thôn Ngõ Giữa, xã Việt Ngọc,

huyện Tân Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

25

Phạm Thị Xuyên

Hộ nghèo

Thôn Bãi Trại, xã Lan Giới, huyện Tân Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

26

Hoàng Xuân Thềm

Hộ nghèo

Thôn Lương Tân, xã Ngọc Vân,

huyện Tân Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

27

Đinh Thị Hợp
(Dương Văn Chức)

Hộ nghèo,

 Cựu BĐ

Tr. sơn

Thôn Dinh Miễu, xã Cao Xá, huyện

Tân Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

28

Nguyễn Đức Tôn

Hộ nghèo

Thôn Tân Lập, xã An Dương, huyện Tân Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

29

Trần Văn Chấn

Hộ nghèo

Thôn Hậu, xã Liên Chung,

huyện Tân Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

30

Nguyễn Ngọc Sỹ

Hộ nghèo, Cựu BĐ T.sơn

Thôn Đầu Cầu, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

 

Huyện Yên Thế

 

31

Vũ Văn Lâm

Hộ nghèo, Cựu BĐ T.sơn

Thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ,

huyện Yên Thế

Xây nhà tình thương

50.000.000

32

Đỗ Quang Trung

Hộ nghèo, Cựu BĐ T.sơn

Thôn Chiềng, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế

Xây nhà tình thương

50.000.000

33

Trần Văn Thông

Hộ nghèo

Thôn Yên Cư, xã Tân Sơn, huyện Yên Thế

Xây nhà tình thương

50.000.000

34

Mai Thị Dung

Hộ nghèo

Thôn Chúc, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế

Xây nhà tình thương

50.000.000

35

Trần Thị Cúc

Hộ nghèo

Thôn Chiềng, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế

Xây nhà tình thương

50.000.000

36

Hoàng Văn Sự

Hộ nghèo

Bản Đồng Chủ, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế

Xây nhà tình thương

50.000.000

37

Hoàng Võ Giàng

Hộ nghèo

Thôn Đồng Nhân, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế

Xây nhà tình thương

50.000.000

 

Huyện Lục Ngạn

 

38

Từ Văn Lâm

Hộ nghèo, Cựu BĐ T.sơn

Thô Đồng Ía, Xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn

Xây nhà tình thương

50.000.000

 

Huyện Việt Yên

 

39

Chu Thị Thuần

Hộ nghèo

Thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

40

Nguyễn Văn Thường

Hộ nghèo

Thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

41

Hoàng Trọng Sơn

Hộ nghèo

Thôn Vân Cốc 2, xã Vân Trung, huyện Việt Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

42

Thân Thị Phận

Hộ nghèo

Thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên

Xây nhà tình thương

50.000.000

 

Tin liên quan

Pages