CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Giữa Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018

    Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình phối hợp số 03/ CTr - HCTĐ -  SGDĐT - TĐTN ngày 18/3/2016 giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Bắc Giang hướng dẫn hoạt động thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Hướng dẫn số 234/HD-TƯHCTĐ ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc hướng dẫn Công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018. Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Ba bên) xây dựng Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, giàu tình thương và trách nhiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục nhân cách, nhân bản, lòng nhân ái, tính hướng thiện cho thanh thiếu niên.

2. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng của thanh thiếu niên trong chăm sóc sức khỏe bản thân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai...

3. Phát huy tối đa vai trò của tổ chức hiện có thuộc Đoàn, Đội, Hội sinh viên trong tổ chức hoạt động Chữ thập đỏ theo nội dung Ba bên đã ký kết.

 4. Thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ trường học trong tham mưu, phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và tổ chức Đoàn, Đội tổ chức hoạt động Chữ thập đỏ đảm bảo nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu, sở thích của học sinh, sinh viên.

  II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo

- Giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, tuyên truyền về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các phong trào, các cuộc vận động lớn, các hoạt động của Hội nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tuyên truyền, biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ có hành động, sáng kiến tốt trong hoạt động nhân đạo trong và ngoài trường học.

- Hướng dẫn thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và chuẩn bị Hội trại Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ lần thứ IV, năm 2018.

- Tham gia tuyên tuyền về an toàn giao thông đường bộ, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo (trong lực lượng sinh viên các trường trường trung cấp, cao đẳng, đại học).

2. Tham gia chăm sóc sức khỏe học đường

- Xây dựng và củng cố "Góc sức khỏe Chữ thập đỏ" hoặc "Tủ thuốc Chữ thập đỏ", trang bị các tài liệu về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; phát triển vườn cây thuốc Nam trong trường học (ở nơi có điều kiện).

- Cập nhật, tiếp tục tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng cứu đuối, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, thanh niên, thiếu niên trường học định kỳ hàng năm.

- Thành lập đội sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học. Tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa góp phần thực hiện xây dựng mô hình "Trường học an toàn". Tuyên truyền và vận động hiến máu nhân đạo trong các trường phổ thông trung học, trung cấp, cao đẳng, đại học...

- Tổ chức định kỳ các hoạt động dọn vệ sinh trong trường học và khu dân cư; phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trường học thành lập các đội thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ giám sát việc giữ gìn vệ sinh trong trường học.

3. Tổ chức các hoạt động nhân đạo

- Triển khai sâu rộng Cuộc vận động " Mối tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", theo đó: Hội Chữ thập đỏ trường học phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp học và ban phụ huynh (nếu có) tiến hành khảo sát xác định những học sinh, sinh viên hoặc thầy cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động giúp đỡ thường xuyên với hình thức thiết thực.

- Mỗi trường học ở các cấp học đặt được 01 lợn nhựa tiết kiệm và 01 thùng quỹ nhân đạo. Số tiền thu được từ lợn nhựa và thùng quỹ nhân đạo để trợ giúp cho học sinh, thầy cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Vận động giáo viên, thanh, thiếu niên trường học tham gia trợ giúp "địa chỉ nhân đạo" ở ngoài trường học theo hồ sơ do Hội Chữ thập đỏ địa phương giới thiệu.

- Vận động thanh, thiếu niên tham gia các phong trào " Vòng tay bè bạn", " Vì đàn em thân yêu", " Tương thân tương ái", " Tết vì người nghèo" do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Ngành Giáo dục phát động.

- Phát triển các hình thức gây quỹ giúp bạn nghèo vượt khó, như: nuôi lợn đất, đặt hòm quỹ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, quyên góp quần áo sách vở tặng bạn nghèo...

- Thí điểm tổ chức " Học kỳ nhân ái" dành cho thanh, thiếu niên; vận động và tổ chức cho thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động nhân đạo từ thiện trong và ngoài trường học.

 4. Phát triển kỹ năng hoạt động và giao lưu thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ

-  Hội Chữ thập đỏ phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trường học xây dựng và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các câu lạc bộ, đội thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ các kỹ năng hoạt động, như: kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng ứng phó thiên tai, tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo, vận động xây dựng quỹ, tổ chức sự kiện...

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn sơ cấp cứu trong trường học.

- Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước, tìm hiểu kiến thức về phòng ngừa và ứng phó thảm học trong giáo viên, học sinh, sinh viên.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ...

- Tổ chức gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học với thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, tổ chức Hội Chữ thập đỏ ở địa bàn dân cư và tỉnh bạn nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ, ngày thành lập Đoàn, Đội.

- Lựa chọn thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ xuất sắc tham dự Hội trại Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ IV, năm 2018.

5. Củng cố và phát triển tổ chức thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ

 - Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Hội Chữ thập đỏ và các ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ  thập đỏ trong việc chủ trì tổ chức hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học.

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý thanh thiếu niên Chữ thập đỏ theo quy chế tổ chức và hoạt động của thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam; triển khai nghi thức thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam (theo Hướng dẫn số 252/HD- TƯHCTĐ ngày 30/12/2011 của Trung ương Hội).

- Tổ chức đoàn thanh niên theo dõi quản lý thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong giai đoạn nghỉ hè.

- Đối với những nơi chưa có tổ chức Hội hoặc gặp khó khăn trong phát triển tổ chức Hội (trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp...), tổ chức Hội hoặc ủy viên Ban Chấp hành cấp Hội chủ động tham mưu tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo ở khu vực này, lấy hoạt động nhân đạo làm trung tâm để lôi cuốn sự tham gia của học sinh, sinh viên, đội ngũ giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, công nhân trong các doanh nghiệp; phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức sẵn có, như: tổ chức Đoàn, Đội, Hội sinh viên (trong trường học) để tổ chức hoạt động nhân đạo.

- Tiếp tục phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội sinh viên củng cố và phát triển các loại hình tổ chức Hội Chữ thập đỏ (câu lạc bộ, đội, nhóm) trong các trường Phổ thông trung học, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc phối hợp tổ chức hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

 - Ba bên cấp tỉnh phối hợp chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện nội dung Chương trình phối hợp Ba bên về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018.

- Chỉ đạo ngành dọc ký kết Chương trình phối hợp Ba bên cấp huyện, thành phố về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018.

- Phối hợp giữa Ba bên trong các cuộc kiểm tra trong trường học về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.

- Giao Ban Tuyên huấn thanh thiếu niên (Hội Chữ thập đỏ tỉnh), Phòng Công tác Chính trị, tư tưởng (Sở Giáo dục và Đào tạo), Ban Thanh niên trường học và Công tác thiếu nhi (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh); là thường trực, tham mưu cho lãnh đạo Ba bên  thực hiện Chương trình phối hợp Ba bên.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì tổng hợp báo cáo tổng kết công tác thanh, thiếu niên năm học 2017 - 2018.

- Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018.

          2. Cấp huyện - thành phố và các đơn vị trực thuộc

         - Căn cứ chương trình phối hợp liên ngành cấp tỉnh năm học 2017 - 2018, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, Ba bên cấp huyện, thành phố xây dựng chương trình phối hợp cấp huyện - thành và triển khai thực hiện xuống đến cơ sở.

          - Các cơ sở giáo dục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tại địa phương và tạo điều kiện thuận lợi tổ chức các hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học có hiệu quả.

          - Giao Hội Chữ thập đỏ cấp huyện - thành làm thường trực chương trình phối hợp, chủ trì tổng hợp báo cáo chương trình phối hợp Ba bên cấp huyện- thành về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp Ba bên về công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018 của các đơn vị gửi về: Hội Chữ thập đỏ tỉnh(qua Ban Tuyên huấn thanh thiếu niên); Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang (qua Ban Thanh niên trường học & Công tác thiếu nhi) trước ngày 05/6/2018.

          Trên đây là Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018. Các đơn vị căn cứ xây dựng Chương trình phối hợp, triển khai, thực hiện./