Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh hoạt động 160 Trạm, Điểm sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện tốt qui định Thông tư 17 của Bộ Y tế

 

          Thực hiện Thông tư số 17/2014/TT-BYT, ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế ban hành "Quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu Chữ thập đỏ". Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư 17 của Bộ Y tế đã ban hành, được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao, ghi nhận những kết quả đạt được nổi bật, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao tại tỉnh Bắc Giang; Trung ương Hội Chữ thâpọ đỏ Việt Nam khẳng định công tác quán triệt, tuyên truyền, phối hợp tổ chức thực hiện Thông tư 17 ở tỉnh Bắc Giang có văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai  đồng bộ, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

          Kết quả nổi bật sau hơn 4 năm thực hiện Thông tư 17 tại tỉnh Bắc Giang, Hội CTĐ tỉnh làm việc, thống nhất với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Y tế về Kế hoạch thành lập điểm sơ cấp cứu (SCC) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2014 -2018. Ký kết chương trình phối hợp hàng năm (2015 - 2019) giữa Hội CTĐ tỉnh với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về ATGT và sơ cấp cứu. Hội CTĐ tỉnh chỉ đạo các huyện/thành Hội báo cáo cấp ủy, chính quyền, Ban ATGT, ngành y tế địa phương khảo sát, lựa chọn địa điểm đặt điểm SCC và lựa chọn tình nguyện viên (TNV) thành lập 122 Điểm SCC. Văn bản chỉ đạo các huyện/thành Hội có điểm SCC phối hợp với Phòng Y tế tại địa phương làm hồ sơ và thẩm định, Sở Y tế đã cấp Giấy phép hoạt động cho 150 Trạm, Điểm SCC theo đúng qui định của Thông tư 17.

          Theo đó, do thực hiện đồng bộ các khâu bước và thẩm định kỹ lưỡng do vậy các điểm, trạm, tổ xe ôm SCC được đặt tại ven đường nơi ngã 3, ngã tư, cổng trường học, nơi đông người qua lại, đường cong, đường dốc, khuất tầm nhìn, nơi có nguy cơ hay xảy ra tai nạn, hộ gia đình cho mượn địa đểm đặt Điểm SCC cũng chính là tình nguyện viên SCC. Tính đến tháng 3/2019 tỉnh Bắc Giang hiện có 160 trạm, điểm, tổ xe ôm sơ cấp cứu (trong đó có 01 Trạm SCC, 156 Điểm SCC, 03 tổ xe ôm SCC) được duy trì Hội chữ thập đỏ tỉnh thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả tại các địa phương cụ thể là: Huyện Lạng Giang (1 Trạm SCC và 19 Điểm SCC), Huyện Lục Ngạn (20 Điểm SCC), Huyện Lục Nam (21 Điểm SCC), Huyện Yên Thế (19 Điểm SCC), Huyện Yên Dũng (23 Điểm SCC), Huyện Hiệp Hòa (20 Điểm SCC), Thành phố Bắc Giang (12 Điểm SCC và Tổ xe ôm), Huyện Việt Yên (10 Điểm SCC), Huyện Sơn Động (10 Điểm SCC) và Huyện Tân Yên (05 Điểm SCC).

           Thời gian trước khi có Thông tư 17 (trước năm 2014) Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập 38 trạm, điểm SCC; từ năm 2015 đến năm 2018 đã thành lập thêm được 122 điểm SCC, hiện nay tỉnh Bắc Giang đã có 150/157 Trạm, điểm SCC được Sở Y tế cấp phép hoạt động đạt 95% tổng số trạm, điểm SCC đã thành lập trong toàn tỉnh, là địa phương dẫn đầu trong toàn quốc về công tác này.

          Đồng thời hằng năm với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước tỉnh cấp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động tổ chức tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu  và tập huấn nhắc lại kỹ thuật SCC cho 100% tình nguyện viên SCC, tổ chức chương trình công bố Quyết định thành lập mới Điểm SCC và tổ chức trao số dụng cụ SCC theo đúng quy định. Từ năm 2014 đến nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tập huấn cho trên 2.000 lượt tình nguyện viên các trạm, điểm, tổ xe ôm SCC và hàng trăm lượt cán bộ, công nhân, lái xe về kỹ thuật SCC. 10 kỹ thuật SCC cơ bản được củng cố, ôn lại kiến thức lý thuyết và nắm vững kỹ thuật thực hành, thảo luận, trao đổi các tình huống đã gặp trên thực tế đó là:  kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp; SCC nạn nhân Bất tỉnh và kỹ thuật đưa nạn nhân về tư thế nằm nghiêng an toàn; SCC dị vật đường thở; SCC chảy máu - sốc; SCC vết thương phần mềm; SCC tổn thương xương; SCC bỏng, điện giật, đuối nước; kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn...vv giúp các tình nguyện viên tiếp tục giúp cho người bị tai nạn khi tham gia giao thông, lao động, sinh hoạt tại cộng đồng với mục đích nhân văn nhân đạo cao cả và được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.                                                                                                                                                                          

         Ảnh 1. Đ/c Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh là Giảng viên- Tập huấn viên SCC cấp tỉnh làm mẫu kỹ thuật cố định gãy xương chi trên cho các tình nguyện viên lớp Tập huấn SCC của 20 Điểm SCC tại huyện Hiệp Hòa (ngày 13,14/01/2016)

Ảnh  2. Giảng viên- Tập huấn viên SCC cấp tỉnh giảng, làm mẫu Tại lớp Tập huấn SCC, Giảng viên hướng dẫn kỹ thuật SCC Dị vật đường thở cho TNV của 20 Điểm SCC huyện Lục Ngạn (ngày 15,16/03/2016)

 Ảnh 3. Năm 2017, Hội CTĐ tỉnh tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật SCC và cấp Giấy chứng nhận cho các TNV SCC các Điểm SCC được thành lập tại các huyện/thành phố trong tỉnh. Hình ảnh: tập huấn SCC cho 20 Điểm SCC tại huyện Lục Ngạn, tổ chức ngày 11/04/2017.

  Ảnh 4. Đ.c Ma Thị Thìn Nga – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, đ.c Phan Trọng Quyền - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Bắc Giang trao Biển Điểm và dụng cụ SCC trong chương trình công bố Quyết định thành lập 47 Điểm SCC, trao tặng ngày 28/04/2017 

  Ảnh 5. Đ.c Ma Thị Thìn Nga – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, đ/c Hoàng Văn Hải - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang trao Biển Điểm và toàn bộ dụng cụ cho 11 điểm SCC trong  Lễ công bố Quyết định thành lập (ngày 11/04/2018)

  Ảnh  6. Hội CTĐ tỉnh hằng năm tổ chức Trao tặng dụng cụ SCC cho các điểm SCC của huyện/thành phố trong tỉnh: hình ảnh trao tặng dụng cụ SCC cho các điểm SCC huyện Lục Ngạn năm 2018 

   Ảnh 7. Hội CTĐ tỉnh tổ chức 13 Lớp Tập huấn nhắc lại SCC cho TNV sơ cấp cứu của các Trạm, điểm SCC toàn tỉnh  năm 2018; hình ảnh: Tập huấn kỹ thuật SCC nhắc lại tại huyện Việt Yên năm 2018 

  Ảnh 8. Hội CTĐ tỉnh tổ chức 15 lớp tập huấn nhắc lại kỹ thuật SCC cho TNV SCC của các Điểm SCC các huyện/TP năm 2019; hình ảnh tập huấn nhắc lại kỹ thuật SCC cho TNV 20 trạm, Điểm SCC của huyện Lạng Giang ngày 27,28/02/2019 

  Ảnh 9. Hội CTĐ tỉnh tổ chức tập huấn nhắc lại kỹ thuật SCC cho TNV 21 Điểm SCC của huyện Lục Nam  ngày 06,07/03/2019 , giờ thực hành kỹ thuật băng đầu cho TNV.

  Ảnh 10. Hội CTĐ tỉnh tổ chức  lớp tập huấn nhắc lại kỹ thuật SCC cho TNV SCC của 10 Điểm SCC tại huyện Sơn Động năm 2019; hình ảnh trao dụng cụ SCC bổ sung cho 10 Điểm SCC huyện Sơn Động tổ chức ngày 14/03/2019 .

  Ảnh 11. Hội CTĐ tỉnh tổ chức  lớp tập huấn nhắc lại kỹ thuật SCC cho TNV SCC của 10 Điểm SCC tại huyện Việt Yên năm 2019; hình ảnh trao dụng cụ SCC bổ sung cho 1 Điểm SCC huyện Việt Yên tổ chức ngày 09/03/2019 

               Ma Thị Thìn Nga - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang

Tin liên quan

Pages