Bắc Giang trao tặng dụng cụ sơ cấp cứu, vật tư y tế cho 111 Trạm, Điểm sơ cấp cứu năm 2019.

       Hướng tới các hoạt động hưởng ứng" Tháng nhân đạo" năm 2019; thực hiện chương trình công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang năm 2019; Kế hoạch phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông, củng cố duy trì các trạm, điểm sơ cấp cứu giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Giang năm 2019. Ngày 23/4/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình trao tặng dụng cụ sơ cấp cứu, vật tư y tế bổ sung gồm: bông, băng, cồn, gạc, nẹp cố định gãy xương ... cho 100 Trạm, Điểm sơ cấp cứu được Tỉnh Hội thành lập trước năm 2018 (5 huyện đó là: Lục Ngạn 20 Điểm SCC, Lục Nam 21 Điểm SCC, Hiệp Hòa 20 Điểm SCC, Lạng Giang 20 Trạm, Điểm SCC và huyện Yên Thế 19 Điểm SCC), toàn bộ kinh phí mua dụng cụ vật tư SCC được trích từ nguồn ngân sách của Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ.        

          Trong quí I/2019, với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước tỉnh cấp, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức trao tặng dụng cụ sơ cấp cứu, vật tư y tế bổ sung cho 11 Điểm sơ cấp cứu được Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập năm  2018 (đó là: huyện Sơn Động và huyện Việt Yên). Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng bổ sung kịp thời các dụng cụ, vật tư SCC đã bị tiêu hao trong quá trình SCC của các  trạm, điểm SCC trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tình nguyện viên đủ dụng cụ, vật tư trong hoạt động sơ cứu người bị nạn tại cộng đồng. Đồng thời ngay trong quí I/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật SCC nhắc lại 10 kỹ thuật SCC cơ bản cho toàn thể tình nguyện viên sơ cấp cứu của 160 trạm, điểm sơ cấp cứu trong toàn tỉnh, giúp các tình nguyện viên tiếp tục giúp cho người bị tai nạn khi tham gia giao thông, lao động, sinh hoạt tại cộng đồng với mục đích nhân văn nhân đạo.                               

  * Một số hình ảnh:  Các đồng chí Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao tặng dụng cụ vật tư y tế cho 100 Trạm, Điểm SCC các huyện: Hiệp Hòa, Yên Thế, Lục Ngạn, Lạng Giang và huyện Lục Nam, trao tặng ngày 23/4/2019:

    

Trao tặng dụng cụ y tế cho điểm, trạm Sơ cấp cứu huyện Hiệp Hòa

Trao tặng dụng cụ y tế cho điểm, trạm Sơ cấp cứu huyện Yên Thế

Trao tặng dụng cụ y tế cho điểm, trạm Sơ cấp cứu  huyện  Lục Ngạn

       Trao tặng dụng cụ y tế cho điểm, trạm Sơ cấp cứu huyện  Lạng Giang

 Trao tặng dụng cụ y tế cho điểm, trạm Sơ cấp cứu huyện  Lục Nam.

Hình ảnh: Đồng chí Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao tặng dụng cụ vật tư y tế cho 11 Điểm SCC các huyện: Sơn Động, Việt Yên (trao tặng trong tháng 3/2019).

 Trao tặng dụng cụ y tế cho điểm, trạm Sơ cấp cứu huyện  Sơn Động

 Trao tặng dụng cụ y tế cho điểm, trạm Sơ cấp cứu huyện  Việt Yên

Linh Hoa

 

Tin liên quan

Pages