Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao tặng kinh phí hỗ trợ tháng 8 năm 2019 cho 127 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

      Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo và Tâm Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang về việc ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) gắn thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

      Trong 02 ngày 29, 30 tháng 8 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ (đợt 2) thời gian trong  6 tháng (bắt đầu từ tháng 8/2019 đến tháng 01/2020), cho các hộ gia đình ĐBKK tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và Thành phố Bắc Giang. Trong đó: Trao kinh phí hỗ trợ (lần thứ nhất) cho 50 hộ gia đình ĐBKK mỗi tháng trao kinh phí 1 lần (mỗi suất quà trị giá 01 triệu đồng) số tiền  50 triệu đồng; nguồn kinh phí do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang vận động ủng hộ Quỹ nhân đạo tỉnh, Hội Chữ thập đỏ trích Quỹ nhân đạo tỉnh trao tặng.

      Trao kinh phí hỗ trợ (lần thứ nhất) cho 35 hộ gia đình có HCKK tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang (số tiền 17,5 triệu/tháng) mỗi suất quà 500.000đồng nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trích từ Quỹ nhân đạo tỉnh hỗ trợ.

      Hội CTĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ (lần thứ 18) mỗi tháng trao kinh phí 1 lần cho 20 hộ gia đình HCKK tại huyện Lục Nam, mỗi suất quà 500.000đồng tiền mặt; tổng kinh phí hỗ trợ cho 20 hộ gia đình đã được trao tặng là 180 triệu đồng, nguồn do Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh ủng hộ; đồng thời Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Nam trích từ nguồn Quỹ nhân đạo huyện tặng  mỗi gia đình 10kg gạo trị giá 200.000đồng, tổng số là 4 triệu đồng/tháng.

      Công ty địa ốc Bách Việt trực tiếp trao học bổng cho 22 em học sinh  có HCKK tại các huyện: Việt Yên, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang, mỗi suất học bổng 500.000đ, tổng giá trị 11.000.000đồng/tháng 8/2019. 

         Trong tháng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trích từ nguồn Quỹ nhân đạo tổ chức trao 02 chiếc xe lăn miễn phí cho 02 đối tượng là người tàn tật, bệnh tật không đi lại được tại huyện Việt Yên và huyện Lục Ngạn giá trị trên 3 triệu đồng.

        Kết quả, tổng giá trị  do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ bằng tiền mặt, học bổng và trao xe lăn cho 129 học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tháng 08/2019 là 91,560 triệu đồng.

bà Nông Thị Chiến Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Động, ngày 29/08/2019.

Bà Lê Thị Duyên - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Yên, ngày 29/08/2019.

Ảnh : Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Thế, ngày 29/08/2019.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lục Nam do Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh hỗ trợ ngày 30/08/2019.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lục Ngạn  ngày 30/08/2019.

Lê Thị Thu - Hội CTĐ tỉnh

Tin liên quan

Pages