Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ tháng 9 năm 2019 cho 130 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

       Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo và Tâm Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang về việc ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) gắn thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

       Ngày 26/9//2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình ĐBKK tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và Thành phố Bắc Giang. Trong đó: Trao kinh phí hỗ trợ (lần thứ hai) cho 50 hộ gia đình ĐBKK mỗi tháng trao kinh phí một lần (mỗi suất quà trị giá 01 triệu đồng), tổng  số tiền  50 triệu đồng.  Nguồn kinh phí do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang vận động ủng hộ Quỹ nhân đạo tỉnh, Hội Chữ thập đỏ trích Quỹ nhân đạo tỉnh trao tặng.

       Trao kinh phí hỗ trợ (lần thứ hai) cho 35 hộ gia đình có HCKK tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Hiệp Hòa, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang (số tiền 17,5 triệu/tháng) mỗi suất quà 500.000đồng nguồn kinh phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trích từ Quỹ nhân đạo tỉnh hỗ trợ.

        Trích 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng chẵn) từ Quỹ Nhân đạo tỉnh, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 02 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin là gia đình ông: Nguyễn Văn Bắc - Thôn Đông Quan - xã Đông Lỗ - huyện Hiệp Hòa và gia đình ông: Khổng Minh Bắc - Thôn Yên Ninh - Xã Đông Lỗ - huyện Hiệp Hòa.

        Hội CTĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ (lần thứ 19) cho 20 hộ gia đình HCKK tại huyện Lục Nam, mỗi suất quà 500.000đồng; tổng kinh phí hỗ trợ là 19 triệu đồng, nguồn do Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh ủng hộ; đồng thời Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Nam trích từ nguồn Quỹ nhân đạo huyện tặng cho mỗi gia đình 10kg gạo.

       Trong tháng 9/2019, Công ty địa ốc Bách Việt trao học bổng cho 22 em học sinh  có HCKK tại các huyện: Việt Yên, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang, mỗi suất học bổng 500.000đ, tổng giá trị 11.000.000đồng.

       Trong tháng, Sư thầy Thích Tục Huyên hỗ trợ xây trường Mầm Non tại thôn Đồng Chùa - xã Hộ Đáp - huyện Lục Ngạn, tổng giá trị là 150 triệu đồng

       Tổng giá trị trao kinh phí hỗ trợ trong tháng 9/2019, Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ được 130 lượt các gia đình có hoàn cảnh ĐBKK và 1 trường Mầm Non tổng giá trị là 258.500.000đồng tại các huyện, thành phố. 

                                                        

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình Nguyễn Văn Bắc - Thôn Đông Quan - xã Đông Lỗ - huyện Hiệp Hòa và gia đình ông: Khổng Minh Bắc - Thôn Yên Ninh - Xã Đông Lỗ - huyện Hiệp Hòa, do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Giang

Bà Nông Thị Chiến Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Động, ngày 26/09/2019.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lục Nam do Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh hỗ trợ ngày 26/09/2019.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lục Ngạn  ngày 30/08/2019.

Hội Chữ thập đỏ, trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Bắc Giang, ngày 26/9/2019.

          Lê Thị Thu - Hội Chữ thập đỏ tỉnh