Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội khoá 6, nhiệm kỳ 2016-2021.

         Thực hiện Công văn số 3666/UBND –NC ngày 11 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc cho phép kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

       Ngày 23/10/2019, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XIII, khoá VI, tổ chức phiên họp Ban Chấp hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

       Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thị Duyên –  Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang, đại biểu dự gồm có: đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh, các đồng chí Uỷ viên  Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các huyện và thành phố, các đồng chí Chi hội trưởng chi hội Chữ thập đỏ trực thuộc .

       Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang đã thực hiện các quy trình bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội theo đúng hướng dẫn của Điều lệ Hội. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Thoả - uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban TCHC-TĐKT được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% đại biểu tham gia nhất trí.

       Tại Hội nghị, Ban chấp hành cũng đã biểu quyết bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với đồng chí Lê Thị Duyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Lê Thị Duyên – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị

Đồng chí Khuông Văn Thông - Phó Giám đốc Sở Nội vụ dự và chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thoả uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban TCHC-TĐKT được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đ ồng chí được BCH bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tác giả: Linh Chi - Hội CTĐ tỉnh

Tin liên quan

Pages