Hội nghị kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban thường vụ, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

        Thực hiện Công văn số 22/CV-TCHC-TĐKT, ngày 21/02/2020 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang về việc nhất trí với phương án nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội CTĐ huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban thường vụ, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang; Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa; phòng Nội vụ huyện và đại biểu Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội CTĐ huyện.

         Kết quả tại Hội nghị đã tín nhiệm, nhất trí và biểu quyết 100% kiện toàn Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội CTĐ huyện. Đồng thời tiến hành bầu ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao giữ chức danh Chủ tịch Hội CTĐ huyện; ông Nguyễn Hải Lý - Phó Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy - giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Hiệp Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qui định.

Đại diện Hội CTĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Linh Chi - Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang