Dự án “Ngân hàng bò” và hiệu quả của dự án đối với bà con nghèo trên địa bàn Huyện Lạng Giang.

          Chương trình chung sức cùng đồng bào trong công tác xóa đói giảm nghèo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang nói chung và Hội Chữ thập đỏ huyện Lạng Giang nói riêng trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả. Dự án ngân hàng bò được triển khai tại huyện Lạng Giang bắt đầu từ năm 2014 tại 16 xã đó là: An Hà, Quang Thịnh, Hương Sơn, Nghĩa Hòa, Mỹ Hà, Nghĩa Hưng, Đào Mỹ, Dương Đức, Xương Lâm, Yên Mỹ, Tân Hưng, Phi Mô, Mỹ Thái, Đại Lâm, Thái Đào và Xuân Hương. Tổng số con bò thuộc Dự án chương trình “Ngân hàng bò” của huyện đã phát triển lên được 38 con bò nái sinh sản, đến thời điểm hiện nay, trong đó có 11 con đang trong chu kỳ khai thác tại các xã như: An Hà 01 con; Quang Thịnh 02 con (01 con bê đực); Hương Sơn 01 con; Nghĩa Hưng 01 con; Yên Mỹ 01 con; Phi Mô 02 con; Mỹ Thái 01 con; Xuân Hương 02 con. Mô hình dự án “Ngân hàng bò” tại các xã bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt, giúp cho bà con nông dân, các hộ nghèo từng bước thoát nghèo. Trong quá trình thực hiện triển khai Dự án, một số xã thực hiện khá tốt Dự án như: Hương Sơn, Phi Mô, Quang Thịnh và Xuân Hương.

          Chương trình Dự án ngân hàng bò có ý nghĩa to lớn đối với các hộ gia đình nghèo trong toàn huyện. Mỗi con bò được trao tặng là niềm vui, là động lực đối với bà con nghèo, họ phấn khởi khi được nhận bò giống từ dự án và họ hăng say lao động hơn, bước đầu đã giúp cho các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao.

          Mô hình dự án ngân hàng bò tại huyện Lạng Giang đã và đang góp phần không nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện.

                                                             Nguyễn Thị Hồng Bắc - Hội CTĐ huyện Lạng Giang