Tháng nhân đạo năm 2020, Hội Chữ thập tỉnh Bắc Giang trao kinh phí cứu trợ nhân đạo cho 50 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

           Hưởng ứng “ Tháng Nhân đạo” năm 2020; Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo và Tâm Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang về việc ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) gắn thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

          Trong thời gian từ ngày 26 đến 29/05/2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ lần thứ nhất cho 50 hộ gia đình ĐBKK tại các huyện: Lục Ngạn, Hiệp Hòa và Sơn Động (mỗi suất quà trị giá 01 triệu đồng), tổng số tiền sẽ hỗ trợ cho 50 hộ gia đình là 250.000.000 (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

                               Phạm Thị Liên

                 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang

Bà Lê Thị Duyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lạng Giang, ngày 29/05/2020.

Bà Nguyễn Thị Thỏa - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Động, ngày 26/05/2020.

Bà Nguyễn Thị Thỏa - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hiệp Hòa, ngày 26/05/2020.

Bà Lưu Thị Hoài Thanh – Trưởng ban CSSK và công tác tuyên huấn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lục Ngạn, ngày 28/05/2020.

Ông Trần Đình Hiếu– Trưởng ban CTXH&TTHMTN Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Thế, ngày 29/05/2020.

Tin liên quan

Pages