Hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên hưởng ứng “Tháng nhân đạo” 2020

         Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ việt Nam,  Kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về “Tháng nhân đạo” năm 2020.

         Mặc dù tháng 5/2020 các cấp hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên gặp nhiều khó khăn nhất là công tác cán bộ trong việc thực hiện sáp nhập tinh gọn bộ máy hiệu lực hiệu quả, lại ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện, các cấp Hội cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu hỗ trợ các đối tượng khó khăn trên địa bàn.

         Chỉ tính riêng Hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên đã quyên góp ủng hộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện 8 triệu đồng.

         Ngày 2/6/2020 Hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên đã cùng Chi ủy và Lãnh đạo thôn Phúc Lâm, thị trấn Nếnh trao cho hộ ông Đỗ Văn Tài là hộ khó khăn của địa phương 10 triệu đồng.

         Việc trao cho gia đình ông Đỗ Văn Tài số tiền trên được Thường trực Ủy ban nhân dân thị trấn Nếnh và Chi ủy, Lãnh đạo thôn Phúc Lâm nơi ông Tài cư trú ghi nhận và cảm ơn Hội Chữ thập đỏ huyện quan tâm đúng đối tượng giúp gia đình ông Tài khắc phục khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng./.

                                               Bùi Văn Cao - Hội Chữ thập đỏ huyện Việt Yên

Tin liên quan

Pages