Tìm hiểu về phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

Ngày 24 tháng 6 năm 1859 ở Solferino, một thành phố miền Bắc nước Ý, một cuộc chiến khốc liệt diễn trong vài giờ đồng hồ giữa lực lượng quân đội liên minh của Pháp và Ý chống lại quân chiếm đóng Áo đã để lại 40.000 người chết và bị thương. Quân y của các bên tham chiến không đủ lực lượng để giải quyết tình trạng quá nhiều người bị thương.

Cảnh tượng trên đã khiến một thương gia Thụy Sĩ tên là Jean Henry Dunant kinh hoàng khi vô tình được chứng kiến. Ông đã kêu gọi dân chúng địa phương giúp đỡ người bị thương bất kể họ là người của bên nào.

Khi trở về Thụy Sĩ, Henry Dunant không thể nào quên những điều rùng rợn mà ông đã được chứng kiến. Ông đã viết lại những điều này trong một cuốn sách có tên gọi Ký ức về Solferino. Cuốn sách được hoàn thành vào năm 1862. Trong nội dung cuốn sách, Dunant đưa ra 2 ý tưởng:

a) Thành lập tại mỗi quốc gia một Hội Cứu trợ bao gồm những người tình nguyện, những người danh tiếng, những chính khách có tên tuổi để chăm sóc những người bị thương khi có chiến tranh.

b) Vận động một thoả thuận quốc tế bảo vệ những binh lính bị thương trên chiến trường và những người chăm sóc họ.

Henry Dunnt đã in cuốn sách bằng tiền riêng của mình và gửi tới các vị quốc vương ở châu Âu, tới các nhà chính trị, sĩ quan quân đội, những nhà hảo tâm và bạn bè. Điều này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhân dân châu Âu, những người không có chút khái niệm nào về thực tế khốc liệt của chiến tranh đã bị kinh hoàng khi đọc những trang viết về Solferino.

Ông Gustave Moynier, một luật sư và vào thời gian đó là Chủ tịch của Hội Cứu trợ Cộng đồng Geneva đã cảm động sâu sắc khi đọc cuốn "Ký ức về Solfferino". Ngay sau đó ông đã đề nghị Dunant nên nhóm họp các thành viên của Hội để bàn bạc về đề xuất của mình. Tại cuộc họp, một Uỷ ban Năm người được thành lập, gồm: Dunant và Moynier, Tướng Guillaume Henri Dufour, Tiến sĩ Louis Appia và Tiến sĩ Theodore Maunoir, tất cả đều là công dân Thụy Sĩ. Kỳ họp lần thứ nhất của Uỷ ban này vào ngày 17 tháng 2 năm 1863 đã thông qua tên gọi "Uỷ ban quốc tế cứu trợ những người bị thương".

Trong thời gian sau đó, "Uỷ ban Năm người" này đã xúc tiến tổ chức một Hội nghị quốc tế vào tháng 10 năm 1863 tại Geneva, tập hợp đại diện của 16 quốc gia. Hội nghị đã thông qua biểu tượng phân biệt - một chữ thập đỏ trên nền trắng - để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ những binh sĩ bị thương trên chiến trường.

Năm 1875, "Uỷ ban quốc tế cứu trợ những người bị thương" đổi tên thành Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế  là tổ chức khởi xướng Phong trào Chữ thập đỏ Quốc tế. Để ghi nhớ công lao của người sáng lập Phong trào, ngày sinh của Henry Dunant 8/5 đã được lấy làm Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ

B.   Phong trào CTĐ & TLLĐ quốc tế :

Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế gồm 3 thành phần:

1.    Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế: thành lập năm 1863, là thành viên sáng lập Phong trào CTĐ-TLLĐ quốc tế. Ngoài các hoạt động bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân chiến tranh,  Ủy ban còn là cơ quan vận động và giám hộ việc phổ biến Luật Nhân đạo Quốc tế và theo dõi việc thực hiện những nguyên tắc cơ bản. Ủy ban cùng hợp tác với Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ Quốc tế tổ chức các hội nghị theo điều lệ của Phong trào.

2.    Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ Quốc tế: thành lập năm 1919, hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Phong trào, tạo điều kiện và động viên các Hội quốc gia cải thiện tình trạng cho những người có khó khăn nhất. Hiệp Hội chỉ đạo và phối hợp việc cứu trợ quốc tế cho các nạn nhân do thiên tai và thảm họa công nghiệp, cho người tỵ nạn và cấp cứu y tế. Hiệp Hội là đại diện cho các Hội quốc gia trên trường quốc tế, huy động sự hợp tác giữa các Hội quốc gia, tăng cường năng lực cho các Hội quốc gia và thực hiện các chương trình Ắc quy khô xe máy phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ xã hội.

3.    Các Hội CTĐ/TLLĐ quốc gia: hoạt động theo nội dung và nguyên tắc của Phong trào. Các Hội quốc gia hỗ trợ cho các chính phủ trong các hoạt động nhân đạo, cụ thể là các chương trình phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ xã hội. Trong thời gian có chiến tranh, các Hội quốc gia giúp đỡ nạn nhân dân thường và nếu có thể hỗ trợ các đơn vị quân y bán đất biên hòa. Tính đến nay đã có 186 Hội CTĐ, TLLĐ các nước là thành viên của Phong trào.

       Henry Dunnt đã in cuốn sách bằng tiền riêng của mình và gửi tới các vị quốc vương ở châu Âu, tới các nhà chính trị, sĩ quan quân đội, những nhà hảo tâm và bạn bè. Điều này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhân dân châu Âu, những người không có chút khái niệm nào về thực tế khốc liệt của chiến tranh đã bị kinh hoàng khi đọc những trang viết về Solferino.

Ông Gustave Moynier, một luật sư và vào thời gian đó là Chủ tịch của Hội Cứu trợ Cộng đồng bảo dưỡng điều hòa tại bắc ninh Geneva đã cảm động sâu sắc khi đọc cuốn "Ký ức về Solfferino". Ngay sau đó ông đã đề nghị Dunant nên nhóm họp các thành viên của Hội để bàn bạc về đề xuất của mình. Tại cuộc họp, một Uỷ ban Năm người được thành lập, gồm: Dunant và Moynier, Tướng Guillaume Henri Dufour, Tiến sĩ Louis Appia và Tiến sĩ Theodore Maunoir, tất cả đều là công dân Thụy Sĩ. Kỳ họp lần thứ nhất của Uỷ ban này vào ngày 17 tháng 2 năm 1863 đã thông qua tên gọi "Uỷ ban quốc tế cứu trợ những người bị thương".

Trong thời gian sau đó, "Uỷ ban Năm người" này đã xúc tiến tổ chức một Hội nghị quốc tế vào tháng 10 năm 1863 tại Geneva, tập hợp đại diện của 16 quốc gia. Hội nghị đã thông qua biểu tượng phân biệt - một chữ thập đỏ trên nền trắng - để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ những binh sĩ bị thương trên chiến trường.

Năm 1875, "Uỷ ban quốc tế cứu trợ những người bị thương" đổi tên thành Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế  là tổ chức khởi xướng Phong trào Chữ thập đỏ Quốc tế. Để ghi nhớ công lao của người sáng lập Phong trào, ngày sinh của Henry Dunant 8/5 đã được lấy làm Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ

B.   Phong trào CTĐ & TLLĐ quốc tế :

Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế gồm 3 thành phần:

1.    Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế: thành lập năm 1863, là thành viên sáng lập Phong trào CTĐ-TLLĐ quốc tế. Ngoài các hoạt động bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân chiến tranh,  Ủy ban còn là cơ quan vận động và giám hộ việc phổ biến Luật Nhân đạo Quốc tế và theo dõi việc thực hiện những nguyên tắc cơ bản. Ủy ban cùng hợp tác với Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ Quốc tế tổ chức các hội nghị theo điều lệ của Phong trào.

2.    Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ Quốc tế: thành lập năm 1919, hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Phong trào, tạo điều kiện và động viên các Hội quốc gia cải thiện tình trạng cho những người có khó khăn nhất. Hiệp Hội chỉ đạo và phối hợp việc cứu trợ quốc tế cho các nạn nhân do thiên tai và thảm họa công nghiệp, cho người tỵ nạn và cấp cứu y tế. Hiệp Hội là đại diện cho các Hội quốc gia trên trường quốc tế, huy động sự hợp tác giữa các Hội quốc gia, tăng cường năng lực cho các Hội quốc gia và thực hiện các chương trình phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ xã hội.

3.    Các Hội CTĐ/TLLĐ quốc gia: hoạt động theo nội dung và nguyên tắc của Phong trào. Các Hội quốc gia hỗ trợ cho các chính phủ trong các hoạt động nhân đạo, cụ thể là các chương trình phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ xã hội. Trong thời gian có chiến tranh, các Hội quốc gia giúp đỡ nạn nhân dân thường và nếu có thể hỗ trợ các đơn vị quân y. Tính đến nay đã có 186 Hội CTĐ, TLLĐ các nước là thành viên của Phong trào.

       Henry Dunnt đã in cuốn sách bằng tiền riêng của mình và gửi tới các vị quốc vương ở châu Âu, tới các nhà chính trị, sĩ quan quân đội, những nhà hảo tâm và bạn bè. Điều này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhân dân châu Âu, những người không có chút khái niệm nào về thực tế khốc liệt của chiến tranh đã bị kinh hoàng khi đọc những trang viết về Solferino.

Ông Gustave Moynier, một luật sư và vào thời gian đó là Chủ tịch của Hội Cứu trợ Cộng đồng Geneva đã cảm động sâu sắc khi đọc cuốn "Ký ức về Solfferino". Ngay sau đó ông đã đề nghị Dunant nên nhóm họp các thành viên của Hội để bàn bạc về đề xuất của mình. Tại cuộc họp, một Uỷ ban Năm người được thành lập, gồm: Dunant và Moynier, Tướng Guillaume Henri Dufour, Tiến sĩ Louis Appia và Tiến sĩ Theodore Maunoir, tất cả đều là công dân Thụy Sĩ. Kỳ họp lần thứ nhất của Uỷ ban này vào ngày 17 tháng 2 năm 1863 đã thông qua tên gọi "Uỷ ban quốc tế cứu trợ những người bị thương".

Trong thời gian sau đó, "Uỷ ban Năm người" này đã xúc tiến tổ chức một Hội nghị quốc tế vào tháng 10 năm 1863 tại Geneva, tập hợp đại diện của 16 quốc gia. Hội nghị đã thông qua biểu tượng phân biệt - một chữ thập đỏ trên nền trắng - để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ những binh sĩ bị thương trên chiến trường.

Năm 1875, "Uỷ ban quốc tế cứu trợ những người bị thương" đổi tên thành Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế  là tổ chức khởi xướng Phong trào Chữ thập đỏ Quốc tế. Để ghi nhớ công lao của người sáng lập Phong trào, ngày sinh của Henry Dunant 8/5 đã được lấy làm Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ

B.   Phong trào CTĐ & TLLĐ quốc tế :

Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế gồm 3 thành phần:

1.    Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế: thành lập năm 1863, là thành viên sáng lập Phong trào CTĐ-TLLĐ quốc tế. Ngoài các hoạt động bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân chiến tranh,  Ủy ban còn là cơ quan vận động và giám hộ việc phổ biến Luật Nhân đạo Quốc tế và theo dõi việc thực hiện những nguyên tắc cơ bản. Ủy ban cùng hợp tác với Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ Quốc tế tổ chức các hội nghị theo điều lệ của Phong trào.

2.    Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ Quốc tế: thành lập năm 1919, hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Phong trào, tạo điều kiện và động viên các Hội quốc gia cải thiện tình trạng cho những người có khó khăn nhất. Hiệp Hội chỉ đạo và phối hợp việc cứu trợ quốc tế cho các nạn nhân do thiên tai và thảm họa công nghiệp, cho người tỵ nạn và cấp cứu y tế. Hiệp Hội là đại diện cho các Hội quốc gia trên trường quốc tế, huy động sự hợp tác giữa các Hội quốc gia, tăng cường năng lực cho các Hội quốc gia và thực hiện các chương trình phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ xã hội.

3.    Các Hội CTĐ/TLLĐ quốc gia: hoạt động theo nội dung và nguyên tắc của Phong trào. Các Hội quốc gia hỗ trợ cho các chính phủ trong các hoạt động nhân đạo, cụ thể là các chương trình phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ xã hội. Trong thời gian có chiến tranh, các Hội quốc gia giúp đỡ nạn nhân dân thường và nếu có thể hỗ trợ các đơn vị quân y. Tính đến nay đã có 186 Hội CTĐ, TLLĐ các nước là thành viên của Phong trào.

       Henry Dunnt đã in cuốn sách bằng tiền riêng của mình và gửi tới các vị quốc vương ở châu Âu, tới các nhà chính trị, sĩ quan quân đội, những nhà hảo tâm và bạn bè. Điều này đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhân dân châu Âu, những người không có chút khái niệm nào về thực tế khốc liệt của chiến tranh đã bị kinh hoàng khi đọc những trang viết về Solferino.

Ông Gustave Moynier, một luật sư và vào thời gian đó là Chủ tịch của Hội Cứu trợ Cộng đồng Geneva đã cảm động sâu sắc khi đọc cuốn "Ký ức về Solfferino". Ngay sau đó ông đã đề nghị Dunant nên nhóm họp các thành viên của Hội để bàn bạc về đề xuất của mình. Tại cuộc họp, một Uỷ ban Năm người được thành lập, gồm: Dunant và Moynier, Tướng Guillaume Henri Dufour, Tiến sĩ Louis Appia và Tiến sĩ Theodore Maunoir, tất cả đều là công dân Thụy Sĩ. Kỳ họp lần thứ nhất của Uỷ ban này vào ngày 17 tháng 2 năm 1863 đã thông qua tên gọi "Uỷ ban quốc tế cứu trợ những người bị thương".

Trong thời gian sau đó, "Uỷ ban Năm người" này đã xúc tiến tổ chức một Hội nghị quốc tế vào tháng 10 năm 1863 tại Geneva, tập hợp đại diện của 16 quốc gia. Hội nghị đã thông qua biểu tượng phân biệt - một chữ thập đỏ trên nền trắng - để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ những binh sĩ bị thương trên chiến trường.

Năm 1875, "Uỷ ban quốc tế cứu trợ những người bị thương" đổi tên thành Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế  là tổ chức khởi xướng Phong trào Chữ thập đỏ Quốc tế. Để ghi nhớ công lao của người sáng lập Phong trào, ngày sinh của Henry Dunant 8/5 đã được lấy làm Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ

B.   Phong trào CTĐ & TLLĐ quốc tế :

Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế gồm 3 thành phần:

1.    Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế: thành lập năm 1863, là thành viên sáng lập Phong trào CTĐ-TLLĐ quốc tế. Ngoài các hoạt động bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân chiến tranh,  Ủy ban còn là cơ quan vận động và giám hộ việc phổ biến Luật Nhân đạo Quốc tế và theo dõi việc thực hiện những nguyên tắc cơ bản. Ủy ban cùng hợp tác với Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ Quốc tế tổ chức các hội nghị theo điều lệ của Phong trào.

2.    Hiệp Hội CTĐ-TLLĐ Quốc tế: thành lập năm 1919, hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Phong trào, tạo điều kiện và động viên các Hội quốc gia cải thiện tình trạng cho những người có khó khăn nhất. Hiệp Hội chỉ đạo và phối hợp việc cứu trợ quốc tế cho các nạn nhân do thiên tai và thảm họa công nghiệp, cho người tỵ nạn và cấp cứu y tế. Hiệp Hội là đại diện cho các Hội quốc gia trên trường quốc tế, huy động sự hợp tác giữa các Hội quốc gia, tăng cường năng lực cho các Hội quốc gia và thực hiện các chương trình phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ xã hội.

3.    Các Hội CTĐ/TLLĐ quốc gia: hoạt động theo nội dung và nguyên tắc của Phong trào. Các Hội quốc gia hỗ trợ cho các chính phủ trong các hoạt động nhân đạo, cụ thể là các chương trình phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ xã hội. Trong thời gian có chiến tranh, các Hội quốc gia giúp đỡ nạn nhân dân thường và nếu có thể hỗ trợ các đơn vị quân y. Tính đến nay đã có 186 Hội CTĐ, TLLĐ các nước là thành viên của Phong trào.

       

4.    Ngày Sơ cấp cứu thế giới: Hàng năm, theo quy ước của phong trào CTĐ – TLLĐ quốc tế thống nhất chọn ngày Thứ Bảy, tuần thứ hai, tháng 9 để tổ chức ngày kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới. Nhân sự kiện này từng mỗi quốc gia theo khả năng và điều kiện của mình sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới.

C.  Chữ thập đỏ Việt Nam :

  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được thành lập ngày 23/11/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch danh dự đầu tiên.

Ngày 5/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi Công hàm phê chuẩn cho Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ tuyên bố gia nhập 4 Công ước Giơ-ne-vơ về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranh để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có điều kiện gia nhập Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, mở rộng phạm vi hoạt động.

Ngày 4/11/1957, tại cuộc họp Đại hội đồng Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ họp ở Niu-đê-li (Ấn Độ), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được phép họat động theo Điều lệ Hội được Bộ Nội Vụ phê chuẩn theo Nghị định số 77-NV ngày 31/5/1947. Luật họat động chữ thập đỏ được Quốc hội khoá 12 thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 03/6/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên của phong trào CTĐ&TLLĐ quốc tế, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có trách nhiệm: Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo trong nước và thực hiện các Nghị quyết của Phong trào CTĐ-TLLĐ Quốc tế. Cụ thể :

1.    Cứu trợ nhân đạo, PNTH, chăm sóc giúp đỡ các đối tượng xã hội.

2.    Chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

3.    Đấu tranh bảo vệ Hoà bình, tăng cường hợp tác, phát triển tình hữu nghị - Truyền bá Luật Nhân đạo.

4.    Xây dựng và phát triển Hội.

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG

BIỂU TƯỢNG CHỮ THẬP ĐỎ Ở VIỆT NAM

Sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ ở Việt Nam được qui định đúng theo điều 14 và 15 chương III Luật hoạt động chữ thập đỏ và các điều khoản được qui định tại Công ước quốc tế Geneva về nhân đạo (12/8/1949).

Riêng đối với ngành Y tế việc sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ được quy định:

a.     Chỉ được dùng biểu tượng CTĐ trong 4 tình huống:

Ø  Tại các bệnh viện: làm nhiệm vụ cấp cứu không lấy tiền.

Ø  Tại các phòng khám bệnh có đảm nhiệm công việc khám bệnh, cấp cứu không lấy tiền.

Ø  Trên các xe cấp cứu, xe chống dịch.

Ø  Cho các cán bộ làm công tác phòng bệnh, kiểm dịch biên giới.

b.    Biểu tượng Chữ thập đỏ dược sử dụng cần phải:

Ø  Không thay đổi hình thức, màu sắc, biểu tượng Chữ thập đỏ.

Ø  Có thể đồng thời mang bên cạnh biểu tượng CTĐ, biểu tượng riêng của cơ quan y tế.

Ø Chỉ mang biểu tượng Chữ thập đỏ trong khi thừa hành nhiệm vụ.

Ø  Có sự thỏa thuận của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

     Nghiêm cấm các cơ sở làm dịch vụ y tế tư nhân có thu tiền (khám chữa bệnh tư nhân, nhà thuốc tư nhân, nhà hộ sinh tư nhân…) sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ.

E.  Vai trò của Tình nguyện viên Chữ thập đỏ :

1.    Định nghĩa: Là những người bằng thời gian rảnh rỗi, những khả năng, kiến thức và sự hiểu biết của mình thỉnh thoảng hoặc thường xuyên tham gia vào các hoạt động nhân đạo phục vụ cho lợi ích của người khác và tuân thủ các nguyên tắc của phong trào CTĐ mà không mong chờ được đáp ứng bất cứ quyền lợi nào, hay bị một sức ép nào khác.

2.    Vai trò của người tình nguyện :

Ø  Là nòng cốt của các họat động Chữ thập đỏ.

Ø  Giúp tăng cường khả năng của cộng đồng thông qua học hỏi kinh nghiệm và phát triển các mối quan hệ.

Ø  Là lực lượng thiết yếu của Hội quốc gia, cung cấp các giá trị khác nhau theo nhiều cách.

Trách nhiệm của người tình nguyện :

 Hành động theo các Nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế và thúc đẩy công tác tuyên truyền những nguyên tắc đó.

 Tôn trọng các quy định về sử dụng biểu tượng và ngăn chặn hiện tượng sử dụng sai mục đích.

 Cố gắng và thực hiện các dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao nhất.

 Ký kết và thực hiện theo đúng quy tắc ứng xử dành cho tình nguyện viên của hội quốc gia, các nguyên tắc và Luật Ứng xử của Hiệp hội và các Nguyên tắc cơ bản về dịch vụ tình nguyện.

 Sẵn sàng có mặt trong các tình huống khẩn cấp, thống nhất với Hội quốc gia và phù hợp với kỹ năng và khả năng của mình.