Hiến máu nhân đạo

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BẮC GIANG TỔ CHỨC TẠP HUẤN CÁC CÂU LẠC BỘ VỀ CÔNG TÁC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

     Ngày 24/3/2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho các Câu lạc bộ Hiến máu dự bị, Câu lạc bộ Máu Bắc Giang, Câu...

BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện Tổ chức"Chiến dịch những giọt máu hồng” hè 2017, tỉnh Bắc Giang

UBND TỈNH BẮC GIANG

BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

...

Pages

Subscribe to Hiến máu nhân đạo