Công tác tuyên truyền huấn luyện

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2017 - 2018

 

 

... Subscribe to Công tác tuyên truyền huấn luyện